اخبار و رویدادهاهمایش استان فارس [1394/07/25]


گروه صنعتی بازرگانی سفیر همایشی به منظور قدردانی از نماینده و فروشندگان استان فارس در مهرماه 1394 برگزار کرد.

در ابتدای برنامه، سخنرانی مدیرعامل محترم شرکت سفیر به نیازهای صنعتگران و ارتقاء سطح کیفی محصولات سفیر اختصاص یافت؛ در ادامه برنامه با حضور و اجرای مجری محبوب جناب آقای حسینی مراحل تقدیر و تشکر از فروشندگان با اهدای لوح برگزار گردید.

در پایان با برگزاری Workshop و نمایش محصولات توضیحاتی در خصوص ابزارآلات و ارتقاء سطح کیفی و توجه به حقوق مصرف کنندگان صورت گرفت.