درباره ما

گروه صنعتی بازرگانی سفیر در اردیبهشت 1384، فعالیت خود را در زمینه واردات ابزارآلات صنعتی آغاز نمود. این مجموعه تلاش می نماید با حفظ و ارتقا سیستم مدیریت یکپارچه (حفظ ثبات کیفی و افزایش کمی محصولات) و همزمان با رعایت الزامات قانونی کشور و بهبود مستمر آنها گام بردارد.  مجموعه سفیران کار آفرین به منظور نیل به اهداف سازمانی خود، سیستم مدیریت کیفیت، مطابق با استاندارد ISO 9001:2008 را برگزیده و خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

  • افزایش کیفیت محصولات با بکارگیری و توزیع برندهای معتبر
  • افزایش قابلیت و سطح آگاهی کارکنان، حفظ و توسعه انسانی
  • توسعه زیر ساخت ها و سیستم های اطلاعاتی
  • افزایش رضایتمندی مشتریان با تحویل به موقع در زنجیره تامین
  • منبع یابی جهت گسترش بازار و توسعه نام و نشان تجاری
  • افزایش تنوع در توزیع و توسعه متوازن فروش
  • تامین ابزارهای ایمن، با کیفیت و دوستدار محیط زیست